Svenska

Muntliga presentationer om sig själv och sin familj är en av uppgifterna vi arbetar med under hösten. Eleverna fotograferar och använder keynote som presentationshjälpmedel och de redovisar för klassen. De ger varandra återkoppling med hjälp av en matris som handlar bland annat om ögonkontakt/kroppsspråk och hur lätt det är att höra vad som sägs.