Om

Vilka är det som bloggar?
Tuns skola är en liten landsbygdsskola med ca 70 elever. Det är eleverna i åk 4 som bloggar läsåret 2917/2018.

Syfte och mottagare
Webbstjärnan använder vi för att lära oss mer om internet och för att visa hur vi arbetar  i vår skola. Vi vill få läsare/besökare på vår sajt både inom och utanför skolan, i Tun, Lidköping, Sverige och övriga världen!

Webbstjärnan och koppling till läroplanen