Om

Läsåret 2017-2018 är det åk 4 som bloggar på www.tunsskola.se. Vår skola Tuns skola ligger utanför Lidköping och har ungefär 70 elever från förskoleklass till åk 6.

Vi är tio elever som några gånger i månaden berättar om vårt lärande på bloggen. Vår lärare ansvarar tillsammans med oss för innehållet på bloggen. Alla texter och media granskas av vår lärare innan de publiceras. De texter, bilder och filmer som vi publicerar på bloggen har vi själva skrivit, ritat, fotograferat eller filmat. Våra vårdnadshavare har godkänt att bilder på oss får publiceras på internet.

Vi bloggar för att visa vårt lärande, hur vi använder våra ipads och för att lära oss mer om internet. Att skriva på en blogg innebär att vi har hela världen som mottagare!

Koppling till läroplanen:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.